Personvernerklæring

Apply or Die (heretter applikasjon) er en rekrutteringsplattform laget av Knowit Experience Oslo AS (heretter Knowit). I Knowit tar vi ditt personvern på alvor. I denne personvernerklæringen vil vi beskrive hvorfor og hvordan vi lagrer og behandler informasjonen om deg. Vi vil også gi deg informasjon om dine rettigheter og hvordan du selv kan utøve din rett.

Knowit Experience Oslo AS, org.nr 914727340 er ansvarlig for behandlingen av dine persondata. Du finner oss i Universitetsgata 7, 0164 Oslo eller du kan nå oss via vårt sentralbord på tlf: 02486. Spørsmål knyttet til behandlingen av dine persondata kan rettes til: dataprotection@knowitgroup.com

 1. Grunnlag for behandling av dine personopplysninger
  For å lovlig kunne behandle dine persondata må vi ha et rettslig behandlingsgrunnlag. Avtale - Behandlingsgrunnlaget for å benytte applikasjonen er både at det er nødvendig å kunne besvare din forespørsel og oppfylle en avtale med deg. Samtykke - Samtidig ønsker vi å be om ditt samtykke fordi vi ønsker å kommunisere med deg i ettertid. Berettiget interesse - Det vil også behandles begrensede persondata for at Knowit skal kunne ivareta vår berettigede interesse for å få statistikk og ivareta sikkerhetene i applikasjonen.

 2. Formål med behandling av dine personopplysninger
  Formålet med handlingen er for at vi ønsker å følge deg opp for å ivareta avtalen vi har med deg om å treffes for å bli bedre kjent og utforske om Knowit kunne være en spennende arbeidsplass for deg. Vi ønsker også å få tilbakemelding fra deg om din opplevelse og invitere til faglige og sosiale samlinger og eventer. Vi vil også ha begrenset statistikk om bruk av applikasjonen for å kunne forbedre og videreutvikle plattformen. Samt at vi vil kunne overvåke bruk av applikasjonen for å ivareta sikkerheten. For alle disse formålene er vi nødt til å oppbevare litt informasjon om deg. Denne informasjonen vil kun være tilgjengelig for de som jobber med rekruttering og kommunikasjon, samt videreutvikling av Applikasjonen hos Knowit.

 3. Hvilken informasjon lagrer vi?
  Vi lagrer kun informasjon om deg som du selv oppgir når du gjør en avtale med oss, eller informasjon som er knyttet til din bruk av applikasjonen. Hva slags informasjon er dette?
  • Navn og kontaktinformasjon
  • Informasjon om møtepreferanser
  • Informasjon om deg og din utdannelse
  • Nøkkelkompetanse og arbeidserfaring
  • Samtykke(r)
  • Bruksdata fra applikasjonen
  • Annen informasjon du måtte oppgi om deg selv i registreringsskjema

 4. Utlevering av personopplysninger
  Knowit utleverer ikke personopplysninger om deg til tredjeparter. Det eneste unntaket er at vi kan bli pålagt å utlevere personopplysninger til politi- og påtalemyndighet etter utleveringspålegg med hjemmel i lov.

 5. Bruk av databehandlere
  Knowit benytter databehandlere med datasenter i EU for lagring av persondata som du oppgir når du booker en avtale med oss gjennom applikasjonen. Følgende databehandlere benyttes til behandling av dine persondata når du kontakter Knowit gjennom applikasjonen:
  • Microsoft Azure (Irland)
  • TeamTailor (Sverige)
  • Plausible (Estland)

 6. Kommunikasjon og oppfølging
  Knowit vil kun registrere og benytte nødvendige personopplysninger om deg (som beskrevet under pkt. 2) for å oppfylle den avtalen vi har med deg. Hvis du har samtykket til det når du registrerte din forespørsel i applikasjonen så vil vi sende deg en e-post/SMS for å be om feedback på din opplevelse av oss og applikasjonen. Eller hvis du har samtykket til det vil du motta personlige invitasjoner til faglige- og sosiale samlinger og eventer. Du kan når som helst trekke ditt samtykke ved følge lenken i bekreftelsesmailen etter innsendelse. Dersom mailen eller lenken ikke er tilgjengelig, send mail til applyordie@knowit.no.

 7. Statistikk og bruksdata
  Knowit behandler personopplysninger for vår interne videreutvikling av applikasjonen, vedlikehold, sikkerhet og forbedring. I den forbindelse analyserer vi statistikk og bruksdata fra applikasjonen. For dette har vi ikke behov for å identifisere deg og vi bruker aggregert, pseudonymisert eller anonymisert data fra applikasjonen.

 8. Lagringstid
  Vi sletter alle dine persondata tilknyttet applikasjonen 24 måneder fra din henvendelse. Aggregert, pseudonymisert eller anonymisert data bruksdata som behandles for vedlikehold, sikkerhet og forbedring slettes etter 36 måneder.

 9. Dine rettigheter
  Personopplysningsloven GDPR er tydelig på hvilke rettigheter du har over dine persondata. Knowit tar dette alvorlig og ønsker å være tydelige i hvordan og hvorfor vi behandler persondata om deg, dette gjør vi bland annet gjennom denne personvernerklæringen. Men dine rettigheter stopper ikke med det. Du har rett til å be om innsyn i hvile persondata vi behandler om deg, du kan også be om å få dine persondata fra applikasjonen utlevert, men du må først legitimere deg. Du har rett til å protestere i behandlingen og du har også rett til å be om å få rettet uriktige personopplysninger eller be om begrensning i behandlingen. Du har rett til å be om at dine personopplysninger slettes og du har rett til å trekke dine samtykker. For å benytte deg av dine rettigheter se pkt. 6. Du har også rett til å klage på behandlingen til Datatilsynet.

 10. Oppdateringer i personvernerklæringen
  Denne personvernerklæringen vil bli oppdatert dersom det skjer endringer i applikasjonen som påvirker hvordan vi behandler dine persondata. Ved større endringer vil du bli varslet på e-post.